Rostlinný materiál

www.dendrologie.cz

Jedná se o databázi dřevin z celého světa.

www.adamza.cz

ADAM - zahradnická a.s. je specializovanou velkoobchodní společností zaměřující se na obchod s rostlinným materiálem – listnatými a jehličnatými stromy a keři a dalším souvisejícím sortimentem zboží. Partnery této společnosti jsou zahradníci, zahradnické firmy, projektanti veřejné i soukromé zeleně, města, obce a všichni další, kdo mají se zelení cokoli společného.

www.jena.cz

Tato firma se zabývá projektováním, zakládáním a údržbou zeleně, pěstováním a prodejem rostlinného materiálu. Hlavní činností této firmy je prodej substrátů, zemin a ostatních materiálů dále nabízí mechanizované služby pro kompostování - drcení biologického odpadu, překopávání kompostu, prosévání kompostů a zemin.

www.skolky-montano.cz

Školky - Montano, spol.s r.o. v Přerově nad Labem jsou jedním z největších podniků působících v oblasti pěstování a prodeje okrasných a lesních dřevin v ČR. Výroba zahrnuje pěstování okrasných dřevin listnatých i jehličnatých, živých plotů, dřevin půdopokryvných i soliterních a dřevin pro ozelenění krajiny včetně autochtonních.

www.arboeko.cz

Arboeko je jedním z největších podniků v České republice v oblasti pěstování, prodeje a distribuce okrasných dřevin. Firma Arboeko byla založena v roce 1993 a díky své velmi aktivní prodejní politice zaznamenala v následujících letech významný nárůst. Vlastní skladba výroby zahrnuje cca. 80 ha alejových a soliterních stromů, 22 ha mladého materiálu stromů a 10 ha kontejnerovaných dřevin.

www.pereny.cz

Tato firma se zabývá projektováním, zakládáním a údržbou zeleně, pěstováním a prodejem rostlinného materiálu. Hlavní činností této firmy je prodej substrátů, zemin a ostatních materiálů dále nabízí mechanizované služby pro kompostování - drcení biologického odpadu, překopávání kompostu, prosévání kompostů a zemin.

Partnerské firmy

www.obchodsruzemi.cz/

Jedná se o obchod s růžemi, který vede paní Hana Veselá. Obchod nabízí jeden z největších sortimentů růží v ČR. Naleznete zde sorty růží anglických, historických, moderních a botanických. V průběhu roku 2010 zde bylo vybudováno naučné rozárium na ploše 3,500 m2. Rozárium se skládá ze 4 na sebe navazujících částí, z nichž první část je věnována růžím českých šlechtitelů, druhou část tvoří Anglické růže, ve třetí části jsou vysazeny vzácné historické růže a v poslední, čtvrté části jsou botanické růže.

Součástí rozária je prodejní plocha, kde si můžete zakoupit kontejnerované růže během léta. Otevřeno je od června do září - vždy v sobotu od 9:00 do 18:00 hodin.

Technika a její údržba

www.dobrepilky.cz/

Autorizovaný prodejce profesionálního zahradnického nářadí značky Stihl, Viking, a Silky. Také nabízí velmi kvalitní servis.

Vzdělání

www.zas-me.cz/

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník

www.zf.mendelu.cz/

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

www.czu.cz/

Česká zemědělská univerzita v Praze

Odborné organizace

www.arboristika.cz/

Sekce péče o dřeviny byla založena v roce 1990 jako jedna z profesních složek SZKT,o.s. Věnuje pozornost především komplexní péči o dřeviny (tj. arboristice) a možnostmi použití dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě. Především se zaměřuje na uplatňování mimořádných postupů při péči o ohrožené a zvlášť cenné stromy a hodnocení dřevin podle kritérií významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

www.szkt.cz/

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu občanské sdružení (SZKT) je neziskovým sdružením odborníků - profesionálů v oboru zahradní a krajinářská tvorba. Založena byla v únoru 1990 z potřeby posílit postavení a úroveň oboru v naší republice.