Údržbová činnost

Rodinné zahrady

Údržba zeleně představuje jednu z našich stěžejních činností, na kterou klademe veliký důraz. Pouze pravidelně a především odborně prováděná údržba zeleně může zajistit dlouhodobou kvalitu a funkčnost zahradní kompozice. Bohužel oproti západním zemím, kde se výrazněji ctí zahradnická tradice, je péče o zeleň v podmínkách naší společnosti stále velice podceňovaná, na čemž se významně podílí i mýtus „bezúdržbových zahrad“. Neboť zahrada jako živý, v čase proměnlivý, výtvor lidského umění se bez pravidelné péče nikdy neobejde, o to více pokud má plnit funkci vysoce reprezentativní.

Naše společnost poskytuje jednorázovou, sezónní i celoroční údržbu veškerých objektů zeleně (soukromé zahrady, industriální a firemní objekty, veřejná a historická zeleň, zeleň v interiérech), ale také kompletní péči o vybrané vegetační prvky (reprezentativní travnaté plochy, luční porosty, keře, keřové skupin, ovocné dřeviny, růže, letničkové, trvalkové a smíšené záhony, zeleň v nádobách).

Grass basic - základní údržba:

seč trávníkových ploch včetně seče nepřístupných ploch pro sekačku a odvoz vzniklého bio-odpadu

 • každé seči předchází kontrola terénu, při které jsou odstraněny větve, kameny a jiné překážky, samozřejmostí je i případné sesbírání odpadků, jejichž zbytky by zůstávaly po seči na ploše
 • seč je vždy prováděna s ohledem na výšku trávníku; v případě, že je trávník vzrostlejší, je seč provedena nadvakrát, což zaručí dokonalý vzhled Vašeho trávníku
 • okraje travnatých ploch a plochy nepřístupné rotačním sekačkám jsou sekány pomocí křovinořezů
 • vzniklý bio-odpad odvezeme a provedeme úklid zahrady


Grass standard - standardní údržba:

seč trávníkových ploch včetně seče nepřístupných ploch pro sekačku a odvoz vzniklého bio-odpadu, mechanické odstraňování plevelů z dlažby a aplikace minerální výživy

 • každé seči předchází kontrola terénu, při které jsou odstraněny větve, kameny a jiné překážky, samozřejmostí je i případné sesbírání odpadků, jejichž zbytky by zůstávaly po seči na ploše
 • seč je vždy prováděna s ohledem na výšku trávníku; v případě, že je trávník vzrostlejší, je seč provedena nadvakrát, což zaručí dokonalý vzhled Vašeho trávníku
 • okraje travnatých ploch a plochy nepřístupné rotačním sekačkám jsou sekány pomocí křovinořezů
 • vysekání nebo vyřezání plevele ze zpevněných ploch dlažby, chodníku, příjezdové cesty apod.
 • aplikace minerální výživy - dle potřeb trávníku
 • odvoz vzniklého bio-odpadu a úklid zahrady


Grass excellent - nadstandardní údržba:

seč trávníkových ploch včetně seče nepřístupných ploch pro sekačku, odvoz vzniklého bio-odpadu, mechanické odstraňování plevelů z dlažby, aplikace minerální výživy, dále provzdušnění trávníku 2x za sezónu, dosev a likvidace dvouděložných plevelů selektivním herbicidem dle potřeby

 • každé seči předchází kontrola terénu, při které jsou odstraněny větve, kameny a jiné překážky, samozřejmostí je i případné sesbírání odpadků, jejichž zbytky by zůstávaly po seči na ploše
 • seč je vždy prováděna s ohledem na výšku trávníku; v případě, že je trávník vzrostlejší, je seč provedena nadvakrát, což zaručí dokonalý vzhled Vašeho trávníku
 • okraje travnatých ploch a plochy nepřístupné rotačním sekačkám jsou sekány pomocí křovinořezů
 • vysekání nebo vyřezání plevele ze zpevněných ploch dlažby, chodníku, příjezdové cesty apod.
 • aplikace minerální výživy - dle potřeb trávníku
 • Dvakrát za sezónu bude provedena vertikutace - ta slouží k provzdušnění trávníku, odstranění stařiny a napomáhá při likvidaci širokolistých plevelů; v případě, že je trávník řídký, je vhodné vertikutaci spojit s dosevem, který je proveden vhodnou travní směsí značky Barenbrug, nebo jinou specifickou travní směsí, a dopískování trávníku, což zlepší fyziologické vlastnosti substrátu
 • v případě výskytu dvouděložných plevelů jsou k jejich likvidaci aplikovány selektivní herbicidy; odumřelé zbytky rostlin jsou pak odstraněny vyhrabáním.
 • odvoz vzniklého bio-odpadu a úklid zahrady


Spring servicing - jarní údržba:

 • odstranění zimního krytu z rostlin, choulostivých na vymrzání
 • úprava trvalek, odstranění odumřelých částí rostlin
 • jarní řez keřů, odstranění jejich zmrzlých, uschlých či jinak poškozených částí
 • řez dřevin je vždy prováděn v závislosti na stavu stromu; snažíme se vždy zvolit vhodnou formu řezu s ohledem na přání klienta a fyziologické potřeby rostliny
 • ruční vyhrabání trávníku nebo vertikutace pro provzdušnění trávníku a jeho vyčištění od stařiny spojené s dosevem vhodnou travní směsí značky Barenbrug, nebo jinou specifickou travní směsí a případně aplikací minerální výživy
 • odplevelení záhonů formou postřiku totálními či selektivními herbicidy
 • mulčování záhonů kůrou, kačírkem a jinými materiály
 • čištění zahradních jezírek - odstranění odumřelých částí rostlin, předsezónní redukce leknínů a ostatních rostlin v jezírku a jeho okolí, likvidace řas bakteriologickou cestou, dosazení rostlin
 • odvoz a likvidace veškerého vzniklého bio-odpadu a úklid zahrady po skončení prací


Autumn servicing - podzimní údržba:

 • úklid listí vyhrabáním, vyfoukáním nebo kombinací obou činností
 • zazimování rostlin náchylných k namrzání, svazování travin a bambusů proti rozlámání sněhem
 • řez stromů probíhá vždy dle aktuální potřeby jednotlivých dřevin
 • podzimní řez keřů, odstranění odkvetlých, uschlých či jinak poškozených částí
 • odstranění odkvetlých květů a odumřelých částí rostlin
 • poslední seč travnatých ploch- trávník je třeba před příchodem sněhové pokrývky posekat, aby se pod sněhem netvořily skvrny slehlé trávy a předešlo se tak jarnímu plesnivění trávníku
 • odplevelení záhonů pomocí totálních nebo selektivních herbicidů
 • čištění zahradních jezírek - odstraněním napadaného listí a rostlinných zbytků se předejde jejich tlení a následnému zanášení jezírek
 • mulčování záhonů kůrou, kačírkem a jinými materiály
 • odvoz a likvidace veškerého vzniklého bio-odpadu a úklid zahrady po skončení prací


Full seasonal servicing - celoroční údržba:

 • péče o trávník
 • každé seči předchází kontrola terénu, při které jsou odstraněny větve, kameny a jiné překážky, samozřejmostí je i případné sesbírání odpadků, jejichž zbytky by zůstávaly po seči na ploše
 • seč je vždy prováděna s ohledem na výšku trávníku; v případě, že je trávník vzrostlejší, je seč provedena nadvakrát, což zaručí dokonalý vzhled Vašeho trávníku
 • okraje travnatých ploch a plochy nepřístupné rotačním sekačkám jsou sekány pomocí křovinořezů
 • aplikace minerální výživy - dle potřeb trávníku
 • dvakrát za sezónu bude provedena vertikutace - ta slouží k provzdušnění trávníku, odstranění stařiny a napomáhá při likvidaci širokolistých plevelů; v případě, že je trávník řídký, je vhodné vertikutaci spojit s dosevem, který je proveden vhodnou travní směsí značky Barenbrug, nebo jinou specifickou travní směsí, a dopískování trávníku, což zlepší fyziologické vlastnosti substrátu
 • v případě výskytu dvouděložných plevelů jsou k jejich likvidaci aplikovány selektivní herbicidy; odumřelé zbytky rostlin jsou pak odstraněny vyhrabáním
 • odplevelování záhonů pomocí totálních nebo selektivních herbicidů
 • péče o keřové skupiny a stromy - řez stromů a keřů se opět odvíjí od potřeb jednotlivých dřevin a přání klienta
 • postřik dlažby- likvidace veškerých plevelů totálním herbicidem ve formě postřiku
 • úklid dlažby a čištění chodníků, možné je též čištění dlažby vysokotlakým čističem
 • odvoz a likvidace veškerého vzniklého bio-odpadu a úklid zahrady po skončení prací


Individual servicing - individuální údržba

Tato údržba je vždy specifická a odvíjí se od přání a požadavků zákazníka.

Industriální objekty

Jedná se o údržby reprezentativní zeleně v okolí firemních sídel, výrobních závodů a podobných průmyslových zón. Poskytujeme téměř komplexní péči o prostředí areálu Vaší firmy, ať už se jedná o zeleň, či zpevněné plochy.

 • řez volně rostoucích i tvarovaných keřů
 • řez stromů
 • zmlazovací řez trvalek
 • odstraňování odumřelých a odkvetlých částí rostlin
 • seč reprezentativních travnatých ploch
 • dosadby stávajících kompozic
 • navržení a výsadba popínavých rostlin včetně realizace opěrné konstrukce
 • mobilní zeleň - návrhy, realizace a následná péče
 • ozelenění interiéru - kontejnerové rostliny, popínavé rostliny, atriové a zimní zahrady
 • výsadby a dosadby střešních zahrad a péče o ně
 • péče o zahradní jezírka, dosadby a redukce rostlin, odstraňování řas a sinic bakteriální metodou; dosadba ryb, vhodných pro Váš typ jezírka
 • vyfoukání nečistot z kačírku a zpevněných ploch
 • čištění dlažby, nádrží a bazénů vysokotlakým čističem
 • odvoz a likvidace veškerého vzniklého bio-odpadu


Veřejná zeleň

Doprovodná zeleň

 • péče o travnaté pruhy a pásy u komunikací
 • péče o alejové dřeviny - všechny typy řezů, hnojení, zálivka, bezpečnostní vazby, kotvení, dosadba stromů
 • péče o keře podél komunikací - řezy keřů, živé ploty, tvarování, dosadby keřů
 • záhony a mobilní zeleň na pěších zónách
 • odstraňování náletových dřevin z příkopů
 • kácení dřevin v havarijním stavu
 • konzultace zdravotního stavu, vitality a perspektiv jednotlivých dřevin a návrhy vhodných zásahů
 • pasportizace zeleně - inventarizace, návrhy pěstebních opatření apod.

Městské parky

 • komplexní péče o všechny druhy trávníků
 • komplexní péče o dřeviny v parcích - jednotlivým dřevinám se věnujeme individuálně a veškeré zákroky jsou prováděny v souladu s aktuálním stavem, potřebami dřevin i s jejich provozní bezpečností; zásahy jsou prováděny výhradně za pomoci stromolezeckých - lanových technik bez poškození okolních porostů a staveb
 • kácení dřevin v havarijním stavu
 • konzultace zdravotního stavu, vitality a perspektiv jednotlivých dřevin a navržení vhodných zásahů
 • dosadby dřevin
 • tvarování keřů a živých plotů
 • návrhy a realizace jezírek, potoků a jiných vodních prvků dle přání zadavatele
 • péče o vodní prvky - dosadba a redukce vodních a vlhkomilných rostlin, čištění vysokotlakým čističem; dosadba ryb, vhodných pro jednotlivé vodní prvky
 • péče o abiotické prvky - úprava cest, vyfoukání nečistot ze zpevněných ploch, čištění dlažby vysokotlakým čističem
 • květinové záhony - pravidelné, nepravidelné či ornamentální záhony s použitím letniček, dvouletek i trvalek či dřevin nižšího vzrůstu a růžové záhony
 • výsadba a péče o popínavé rostliny včetně realizace opěrné konstrukce
 • pasportizace zeleně - inventarizace zeleně, návrhy pěstebních opatření apod.

Náměstí a representativní plochy

 • mobilní kontejnerová zeleň
 • čištění vodních prvků vysokotlakým čističem
 • květinové záhony - pravidelné, nepravidelné či ornamentální záhony s použitím letniček, dvouletek i trvalek či dřevin nižšího vzrůstu a růžové záhony
 • výsadby dřevin a komplexní péče o ně
 • tvarování keřů a živých plotů
 • navržení, výsadba a péče o popínavé rostliny včetně realizace opěrné konstrukce

Snažíme se vyhovět všem individuálním přáním klienta, při zachování teoretické správnosti provedených zásahů a s přihlédnutím k nejnovějším trendům v oboru.