Realizační činnost

Realizace

Každá realizace musí začít kvalitně zhotoveným projektem, jehož podkladem jsou přání zákazníka zpracované tak, aby koncepčně vyhovovaly a zákazník byl maximálně spokojený.

Příprava terénu:

Tento proces je na samotné realizaci jeden z nejdůležitějších. Pokud se zahrada realizuje ihned po výstavbě domu či jiné stavby, je důležité si uvědomit, že se po terénu pohybovala těžká technika, která mohla půdní kapiláry natolik utužit, že zde v budoucnu i po navezení dostatečné vrstvy zeminy nebude docházet k přirozenému vsakování vody. Přípravu terénu se snažíme provádět v souladu podle ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

Instalace závlahových systémů:

Závlahové systémy v dnešní moderní době jsou součástí téměř každé nové realizace. Proto patří mezi naši nabídku. V oboru závlahové systémy spolupracujeme s profesionálem panem Pavlem Řezáčem, DiS.

Instalace prvků jiných než rostlinného původu:

V tomto případě se jedná o zahradní doplňky například: dřevěné stavby, plastiky, vodní prvky apod., ale i o materiály jako jsou kameny a jiné prvky doplňující celkovou kompozici.

Tuto část realizace je důležité provést před samotnou výsadbou z důvodu znehodnocení, či zničení rostlinného materiálu.

Výsadba a výsev rostlinného materiálu:

Samotná výsadba rostlin se vždy řídí předem zpracovaným projektem. Rostliny jsou vysazovány podle parametrů uvedených ve vytyčovacím a osazovacím výkresu. Zde dochází k souhře projektantů a realizátorů, bez společné spolupráce se konečný vzhled zahrady nemusí podařit.

Rodinné zahrady

Zajistíme kompletní realizaci vaší zahrady od hrubé modelace terénu až po finální výsev trávníku a následnou údržbu.

Střešní zahrady

Zakládání extenzivních i intenzivních střešních zahrad včetně realizace a doplňkových stavebních prací.

Parkové a městské realizace

U těchto realizací záleží vždy na požadavcích zadavatele. Městské realizace se snažíme přizpůsobit daným lokalitám a zvolit vhodné rostliny, jelikož jsou nejvíce namáhány a zatěžovány okolním prostředím.

 • zakládání a rekonstrukce historických zahrad a parkových ploch
 • výsadby vzrostlých stromů, výsadby keřů a trvalkových partií
 • realizace dětských hřišť a herních prvků
 • mobiliář


Vegetační úpravy v krajině

 • zakládání a rekonstrukce vegetačních úprav v krajině
 • zakládání biocenter a biokoridorů
 • výsadby stromů a keřových partií ve volné přírodě
 • nadále i údržba krajinné zeleně


Doplňkové výsadby

Zajišťujeme výsadby do stávajících, starších a koncepčně nedokonalých realizací.

České Státní Normy, které dodržujeme v rámci realizací:

 • ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
 • ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
 • ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu
 • ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky
 • ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích


Použití výpěstků se řídí normami:

 • ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení


Ovšem za předpokladu dovolí-li to přírodní podmínky a jiné vlivy a faktory ovlivňující tuto činnost.


Dále zajišťujeme a nabízíme tyto služby:

Kontejnerová Avia 7t

Doprava a přeprava sypkých materiálů, pevných objektů větších rozměrů. Možnost použití ramene do 3,5t až do výšky 5m. Dále je možnost po domluvě přistavění kontejneru, malého nebo velkého. Odvoz a zpracování sutě a stavebního odpadu. Doprava po celém území ČR.

Sklápěč tatra 815 12t

Doprava a přeprava sypkých materiálů, pevných objektů větších rozměrů. Odvoz a zpracování sutě a stavebního odpadu. Možnost použití vleku při přepravě většího množství materiálu. Doprava po celém území ČR.

Smykový nakladač Locus 903

Nabízíme úpravy terénu hrubou i jemnou modelaci. Přesuny hmot. Nakládka a vykládka všech druhů materiálů. Výhoda je kompaktnost, síla a preciznost práce z důvodu malých rozměrů konstrukce.

Rypadlo nakladač JCB 4CX

Dále také nabízíme použití bagru. Možnosti výkopů a těžších zemních prací, úpravy terénu, hrubou i jemnou modelaci. Přesuny hmot. Nakládku a vykládku všech druhů materiálů.

Pásový bagr takeuchi 5t

Dále také nabízíme použití většího bagru. Možnosti výkopů a těžších zemních prací, úpravy terénu, hrubou i jemnou modelaci. Přesuny hmot. Nakládku a vykládku všech druhů materiálů.

Čelní kloubový nakladač UNK 320

Dále také nabízíme použití nakladače. Je vhodný pro větší přesun hmot, nakládku a vykládku všech druhů materiálů.

Tatra jeřáb 815 20t

Nosnost až 20tun, dosah a manipulace do výšky 29metrů. Vhodný pro větší realizace, při kterých je nutné manipulovat s většími objekty. Práce po celém území ČR.

Profil - Marcel Bubeník 

Marcel Bubeník


2003 - 2007absolvoval Střední zahradnickou školu Mělník - Okrasné a produkční zahradnictví
Během doby studia absolvoval praxe v odborné zahradnické firmě Přemysl Písař s.r.o., ve firmě Grenex s.r.o. - travní koberce, dále ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby - středisko Karlštejn a působil na Vinicích a sadech ing. Jan Matoušek
V roce 2007 studoval na Vyšší odborné škole zahradnické Mělník - Zahradní a krajinná tvorba
Od roku 2008 je soukromý podnikatel
Od roku 2009 je soukromý podnikatel v oblasti poskytování zahradnických služeb
V roce 2009 založil zahradnickou společnost Bušim
Od roku 2010 je vedoucí pracovník společnosti Bušim - sekce realizační činnost
Od roku 2010 je člen Společnosti pro zahradní a krajinnou tvorbu (SZKT) a člen mezinárodní arboristické organizace ISA
V roce 2010 získal osvědčení pro práci s ruční motorovou řetězovou pilou a křovinořezem
V roce 2010

získal osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti (podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.)
V roce 2011 byl účastník studentské arboristické konference na VOŠZ a SzaŠ Mělník

V roce 2013         transformoval zahradnickou společnost Bušim na firmu Bušim - péče o zeleň, s.r.o.V tomto oboru spolupracujeme s řadou odborníků z odvětví souvisejících s realizacemi, avšak také s odborníky z oborů blízkých.

Zajišťujeme stavby dřevěných doplňků, malých i velkých staveb.

Nadále spolupracujeme s řadou dopravců a dodavatelů zemních prací.