Projektová činnost

Projektová činnost, která je jednou z nabízených služeb naší společnosti se zabývá projektováním veškerého druhu zeleně.

Projekty jsou zpracovány podle přání zákazníka. Jsou v něm zohledněny jak požadavky, tak i finanční možnosti klienta. Do projektu však vnášíme i vlastní pohled na řešenou situaci, ve které se snažíme skloubit moderní trendy a přání klienta.

Nabízíme:

Návrhy, projekty, studie

 • ozelenění rodinné zahrady a předzahrádky rodinného domu
 • osázení dětských a školních hřišť
 • sadových úprav prostranství před úřady, obchodními centry, nemocnicemi, kostely a farami, klášterními zahradami, čerpacími stanicemi apod.
 • osázení městských parků a jiných veřejných prostorů
 • navržení osázení hrobů, pietních míst, trvalkových a letničkových záhonů, mobilní zeleně, teras rodinných zahrad, zimní zahrady, atria apod.
 • osázení zeleně okolo cest, jako je stromořadí, aleje a jiná doprovodná zeleň komunikací
 • rekonstrukce historických míst, parků a jiné zeleně


Jak je tvořen projekt:

Naprosto prvotní základ je konzultace se zákazníkem na řešeném místě. Zde jsou ujasněny veškeré požadavky zákazníka (výběr rostlin, barva, velikost, cena apod.)

Poté jsou požadavky přeneseny na papír a do PC. Perspektivní zobrazení (axonometrie, perspektiva), které je nejdůležitější pro zákazníka aby viděl, jak zahrada vypadá, je zpracováno na počítači v programu Google sketchup nebo v sadovnické projekci.

Ostatní výkresy jsou díky osobitému přístupu zpracovány ručně.

V ceně projektu:

 • Osobní konzultace na místě zákazníka (požadavky, dále případně prezentace na PC)
 • Výkresy ručně zpracované
 • Prezentace projektu
 • CD se všemi výkresy a dokumenty zpracované na PC
 • Předání projektu na místě zákazníka


Obsah projektu

 • 1 CD (CD bude obsahovat veškeré výkresy ručně zpracované, které budou naskenované, dále dokumenty zpracované na PC a naskenované textové části)
 • Textové části, které jsou svázané rychlovazbou
 • Celý projekt je v papírových deskách (chlopních) opatřených popisovým polem a obsahem svazku


Výkresová část - ručně zpracovaná:

 • Katastrální mapa řešeného území 1ksc
  Obsahuje řešené území, katastrální číslo pozemku a další katastrální značky. Barevně (např. pastely, fixy) je zde vyznačeno řešené území popř. další významné prvky.
 • Plán zastínění 1ks
  Barevně je vyznačeno postup stínu (způsobeno např. rodinným domem či jinou překážkou), na daném pozemku v různých hodinových intervalech. Stíny jsou vyobrazeny barevně (pastel, fix). Každý stín má svojí barvu díky přehlednosti.
 • Kompoziční analýza 1ks
  Zobrazuje v půdoryse rozmístění důležitých kompozičních prvků (dominantní rostlina, bazén, záhon apod.) Ukazuje hlavní a vedlejší kompoziční osy na řešeném území. Výkres je podkreslen barvou, na které jsou jinými barvami vyobrazovány kompoziční údaje.
 • Zahradně architektonické řešení (barevná + černobílá verze) 1 + 1 ks
  Barevně a černobíle ukazuje v půdoryse řešené území. Zákazník tak uvidí rozmístění různých prvků. Ve výkrese, jsou použity různé půdorysné značky, což v kombinaci s barvou vytvoří snadný přehled pro zákazníka, kde se co nachází. Černobílá verze je tvořena pouze tuší. Na barevnou část, jsou použity anelínové barvy z důvodu jejich výraznosti.
 • Perspektiva 1 ks
  Je ruční zobrazení významného pohledu, například pohledu z pergoly na zajímavý záhon, či sochu, nebo jiný významný prvek.
 • Prostorové zobrazení - Axonometrie (barevná + černobílá verze) 1+1 ks
  Jedná se o ručně vytvořený 3D pohled na řešené území. Zákazník tím získá představu o celkově řešeném prostoru. Černobílá verze je doplněná o lavírku (tzn. použití štětce a tuše která je nanášena ve více vrstvách).
 • Zákres do fotografie 1 ks
  Černobílé zpracování fotografie obsahuje pohled na pozemek, stejně tak jako by byl focen fotografem. Zákres do fotografie je zpracován lavírováním.
 • Osazovací výkres 1ks
  Obsahuje rozmístění rostlin a prvků. Každá rostlina má zde své číslo, pod kterým je nalezena v seznamu rostlin. Ke každé rostlině je navíc uveden její počet a spon (vzdálenost rostlin od sebe). Výkres je tvořen tuší a je černobílý.
 • Vytyčovací výkres 1 ks
  Obsahuje rozmístění rostlin a prvků. Každá rostlina má zde své číslo, pod kterým je nalezena v seznamu rostlin. Ke každé rostlině je navíc uveden její počet a spon (vzdálenost rostlin od sebe). Výkres je doplněn o vytyčovací přímky, čtvercovou síť a kóty, tak aby bylo možné jednoduše umístit navrženou rostlinu na své místo. Výkres je tvořen tuší a je černobílý.
 • Detail prvku 1-5 ks
  Záleží na náročnosti projektu a navržených detailů.
 • Axonometrický pohled 1 -x ks
  Jedná se o prvek v kompozici jako např. pergola, krb, kašna apod. Ovšem za předpokladu, že se takový prvek v kompozici nachází.


Část na PC

 • Prostorové zobrazení - axonometrie 8 + 2-8ks
 • Jih, sever, východ, západ, jihovýchod, jihozápad, severozápad, severovýchod Perspektiva 10ks
  Zpravidla se jedná o pohledy na zajímavá místa v projektu.


Textová část

 • Výkaz výměr a materiálů. Obsahuje velikosti ploch, například trávníku, záhonu, keřových skupin apod. Dále uvádí kolik je zde užito rostlin, v jakých velikostech, atd.
 • Propočet
 • Hrubá kalkulace řešeného území
 • Technická zpráva
 • Obsahuje celkové údaje o projektu v psané podobě