Realizace mateřské školky Kostička

Cena: 207264,00 Kč

Místo: Milovice

Kontakt: Jan Chobotský - referent Oddělení správy majetku města - péče o zeleň, tel.: 325 577 076