Arboristika Průmyslové zóny

Třídit podle:
Česká republika - Ministerstvo obrany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Kácení stromů letiště Chrudim CE 05-18-03 letiště Chrudim, CE 05-18-01 kasárna Kpt. Jaroše Chrudim, kde bylo pokáceno určených stromů v počtu 12 kusů, kmeny byly uloženy na předem stanoveném místě a ponechány objednateli, kmeny byly rozřezány na  metrové kusy, objem jednotlivých kusů byl určen z délky a jeho středové tloušťky, kmeny byly označeny nesmazatelnou značkou. Větve jsme zlikvidovali v souladu s platnými právními předpisy. Stromy se uřízly co nejnížeji nad terénem, max. nad povrchem a pařezy odfrézovaly a chemicky ošetřily proti výmladnosti. Celkem 3 stromy byly ošetřeny, kde bylo provedeno odstranění obrostu kmene, úprava větví na styku s budovami a provedeny byly také zdravotní řezy. Následně se zrealizovala náhradní výsadba v počtu 12 kusů Quercus robur ´Fastigiata Koster´ - dub letní.

Česká republika - Ministerstvo obrany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Kácení a výsadba dřevin - kas.6.října CE 04-10-01, kas. Jana Žižky CE 04-10-02, sklady letiště CE 04-10-03 Celkem se pokácelo 6 ks topolů o obvodu kmene 100 - a více cm, 26 ks topolů o obvodu kmene  160 - a více cm, 9 ks topolů o obvodu kmene 200 - a více cm  , prořez větvové části 1 ks modřínu opadavého za pomoci speciální stromolezecké techniky, likvidace větvového materiálu, vyřezání náletových dřevin, dodávka a vysázení 25 ks lip Tilia Cordata včetně ukotvení a osazení trub pro zálivku. Včetně frézování vozovky, zhotovení nových dvorců pro výsadby a asfaltování nové vozovky.

|<< < 1 2