Arboristika Veřejné a městské plochy

Třídit podle:
Ošetření dřevin - Lysá nad Labem

Ošetření dřevin - Lysá nad Labem

V Lysé nad Labem jsme na konci roku 2012 realizovali zdravotní řezy a obvodové redukce pro společnost A.S.A. spol. s.r.o. Jednalo se o 1ks Aesculus hippocastanum - jírovec maďal a 8ks Tilia cordata - lípa srdčitá. Dřeviny byly ošetřeny speciální stromolezeckou lanovou technikou.

Ošetření dřevin - obec Dymokury

Ošetření dřevin - obec Dymokury

Město Dymokury, Ošetření dřevin - obvodové redukce, bezpečnostní řezy a kácení

Ošetření stromových a keřových pater - Dvory - Veleliby

Ošetření stromových a keřových pater - Dvory - Veleliby

Město Dvory - Veleliby, Ošetření stromových a keřových pater. Obvodové a redukční řezy Populus nigra.

Ošetření dřevin - Město Kunštát

Ošetření dřevin - Město Kunštát

Město Kunštát - Ošetření významných dřevin v Kunštátě a obnova stromořadí na náměstí Krále Jiřího. Předmětem zakázky bylo ošetření významných dřevin, včetně instalací bezpečnostních vazeb (některé jsou památkově chráněny) na území města Kunštátu – stromy u kulturního domu, v parčíku pod zámkem, na ulici Zámecká, lípa na ulici Lipka a lípa v místní části města – Sychotín, stromořadí na náměstí Krále Jiřího, které je jeho významnou součástí. Podrobněji byl rozsah předmětu zakázky patrný z projektové dokumentace zpracované Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D., autorizovaným krajinářským architektem.

1