Údržbová činnost Veřejné a městské plochy

Třídit podle:
Řez keřových pater - Město Milovice

Řez keřových pater - Město Milovice

Město Milovice - řez keřových pater - živých plotů Ligustrum sp. v roce 2009

Údržba živých plotů na území města Čelákovice

Údržba živých plotů na území města Čelákovice

Město Čelákovice - řez keřových pater - živých plotů Ligustrum sp. v roce 2011

Zajištění odborných zahradnických prací v zámecké zahradě v Chrasti v roce 2012

Zajištění odborných zahradnických prací v zámecké zahradě v Chrasti v roce 2012

V zámecké zahradě zajišťujeme pravidelnou celoroční údržbu, která zahrnuje řez živých plotů - boscetů a parterů včetně údržby a zápletu loubí. Dále udržujeme letničkové záhony, záhony růží a staráme se o pravidelné tvary pochozích cest. První písemná zmínka o zahradě ležící východně od zámku pochází z roku 1654. Dnešní podoba zahrady se začala utvářet v 2. polovině 19. století díky biskupu Karlu Hanlovi (1831–74), který dal postavit i fíkovnu a ananasovnu. Jedná se o zahradu s pravidelnou dispozicí, na kterou navazovala část s ovocnými stromy. Dendrologicky je nejcennější západní část přiléhající k zámku, ve východní části jsou dnes jen trávníky a živé ploty.
Karel Hieke (1984) uvádí ze zahrady 31 jehličnanů a 89 listnáčů. Jako nejzajímavější uvádí , či , který však byl vyvrácen vichřicí v roce 2008. Z dalších zajímavých druhů přežily vichřici beztrnná Gleditsia triacanthos f. inermis, Fagus sylvatica ´Atropunicea´, ´Pendula´, Fraxinus pensylvanica ´Aucubaefolia´, Chamaecyparus nootkatensis, C. pisifera, Corylus avellana ´Heterophylla´, Ulmus carpinifolia ´Wredei´ nebo Acer pseudoplatanus ´Worleei´.
Zajímavé jsou růže v centrální ploše zahrady, z nichž odrůda ´Souvenir de la Malmaison´ bývala v Chrasti oblíbenou růží používanou do svatebních kytic. Laiky zde nejvíce zaujme loubí vedoucí k východní brance ze zahrady a rozložitý převislý buk Fagus sylvatica ´Pendula´, který svými větvemi vytváří nad cestičkou přírodní zelený tunel. Sazenice tohoto stromu a červenolistého buku byla údajně přivezena do Chrasti z Itálie.

1