Busim

Třídit podle:
AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Český Brod

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Český Brod

Pro společnost AB Facility, která spravuje objekty Českých drah, jsme ošetřovali dřeviny v Českém Brodě u Železničních Budov Českých drah. Zde byly ošetřeny 2ks Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior  kde byl zhotoven bezpečnostní a redukční řez. Zároveň jsme u jednoho z těchto jedinců z důvodu tlakového větvení instalovali vazbu dynamickou. Vazba byla bezpodmínečně nutná z hlediska bezpečnosti stromu. Dále jsme ošetřili redukcí koruny a bezpečnostním řezem 5ks Jírovec maďal - Aesculus hippocastanum. Bio-logický odpad - větve jsme zlikvidovali v souladu s platnými právními předpisy.

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Nymburk

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Nymburk

Na nádraží v městě Nymburk - místnička jsme ošetřovali 9ks Lípa srdčitá - Tilia cordata - U těchto jedinců jsme zhotovili bezpečnostní a redukční řez. U většiny dřevin představoval redukční řez odlehčení koruny z důvodu defektních tlakových větvení. U dvou jedinců byla instalována bezpečnostní dynamická vazba Cobra + 4 t. V tomto případě byly koruny stromů tvořeny dvěma kmeny, u kterých se problematické větvení vyskytovalo téměř těsně u země a vzhledem k mohutnosti stromu bylo zde rozlomení relativně vážným rizikem. Bio-odpad - větve byl zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy.

Ošetření dřevin - Lysá nad Labem

Ošetření dřevin - Lysá nad Labem

V Lysé nad Labem jsme na konci roku 2012 realizovali zdravotní řezy a obvodové redukce pro společnost A.S.A. spol. s.r.o. Jednalo se o 1ks Aesculus hippocastanum - jírovec maďal a 8ks Tilia cordata - lípa srdčitá. Dřeviny byly ošetřeny speciální stromolezeckou lanovou technikou.

Kácení dřevin - REIWAG Facility Services s.r.o.

Kácení dřevin - REIWAG Facility Services s.r.o.

Kácení dřevin Populus nigra - topol černý o obvodu ve výšce 130 cm nad zemí změřen 278 cm a Ailanthus altissima - pajasan žlaznatý o obvodu ve výšce 130 cm nad zemí změřen 155 cm, pro společnost REIWAG Facility Services s.r.o. u administrativních objektů HALL Office Park. Dřeviny byly káceny postuně za použití speciální stromolezecké lanové techniky. Pařezy byly seříznuty těsně nad zemín a na místě ponechány. Bio-logický odpad - větve jsme zlikvidovali v souladu s platnými právními předpisy. Následně byla zrealizována náhradní výsadba 1ks Acer platanoides - javor mléč o vel. 12-14cm která byla v souladu s ČSN.

Náhradní výsadba 15ks dřevin pro společnost Maděra a Šípek, spol. s.r.o.

Náhradní výsadba 15ks dřevin pro společnost Maděra a Šípek, spol. s.r.o.

V roce 2011 jsme realizovali náhradní výsadbu pro společnost elektrooáza - Maděra a Šípek, spol. s.r.o. Jednalo se o výsadbu 5 kusů javoru klen (Acer pseudoplatanus) na pozemku města Milovice č. par. 559 ul. Školská, v k.ú. Milovice, velikost sazenic 12/14 cm obvod kmínku v metru výšky kmene nad zemí. Dále o výsadbu 10 kusů javoru klen (Acer pseudoplatanus) na pozemku města Milovice parc. č. 1771 v k.ú. Milovice - ul. Armádní podél chodníku mezi křižovatkami Armádní x Višňová a Armádní x Pod Lesem.

Údržba živých plotů na území města Čelákovice

Údržba živých plotů na území města Čelákovice

Město Čelákovice - řez keřových pater - živých plotů Ligustrum sp. v roce 2011

Výsadba dřevin - Město Milovice

Výsadba dřevin - Město Milovice

V roce 2011 jsme realizovali výsadbu dřevin, pro město milovice. Výsadba byla realizována u nově zrekostruované radnice, jako reprezentativní zeleň. Jednalo se o 4ks Carpinus betulus ,,Fastigiata"  - habr obecný 14 - 16cm, 4ks Liquidambar styracifula - ambroň západní 12 - 14cm a 8ks Pinus Thunbergii ,,Sayonara" - borovice thunbergova výška 30 - 50cm.

Ošetření dřevin - obec Dymokury

Ošetření dřevin - obec Dymokury

Město Dymokury, Ošetření dřevin - obvodové redukce, bezpečnostní řezy a kácení

Ošetření dřevin - Poděbradka a.s.

Ošetření dřevin - Poděbradka a.s.

Poděbradka a.s. - Arboristické zásahy - ošetření Populus sp.48ks Mochov

Kácení dřeviny - Evropsko-ruská banka, a.s.

Kácení dřeviny - Evropsko-ruská banka, a.s.

Pro Evropsko-ruskou banku, a.s. byl zhotoven dendrologický posudek, na jehož základě byl pokácen 1ks Ailanthus altissima - pajasan žlaznatý postupnou stromolezeckou technikou v átriu banky. Zároveň byla zrealizována náhradní výsadba 1ks lípa srdčitá - Tilia cordata vel. 12-14cm. Bio-odpad byl zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy.

|<< < 1 2 3 4 > >>|