Arboristika

Třídit podle:
Postupné rizikové kácení 3ks Pinus sylvestris l. - borovice lesní na soukromém pozemku

Postupné rizikové kácení 3ks Pinus sylvestris l. - borovice lesní na soukromém pozemku

Rizikové kácení 3ks Pinus sylvestris l. - borovice lesní, pomocí speciální stromolezecké lanové techniky, kde byly dřeviny odkáceny postupně pomocí spouštěcích technik.

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřeviny - Poříčany

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřeviny - Poříčany

V době rekonstrukce budovy železniční stanice Českých drah v Poříčanech firmou Metrostav, byl zredukován pro společnost AB Facility 1ks Smrk ztepilý - Picea abies. Smrk byl zredukován od budovy a v části spodních pater. Bio-odpad byl zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy.

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Dřísy

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Dřísy

U Železniční stanice Dřísy jsme ošetřovali 3ks Tilia cordata - Lípa srdčitá u těchto jedinců byl proveden bezpečnostní a redukční řez. Zároveň u jednoho znich byla instalována dynamická vazba Cobra standart. Bio-odpad byl zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy.

AB Facility a.s. - České dráhy, výřez dřevin - Kostomlaty

AB Facility a.s. - České dráhy, výřez dřevin - Kostomlaty

Kácení a redukce nežádoucích dřevin okolo železniční tratě v Kostomlatech. Bio-odpad byl zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy a odvezen z místa kácení.

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Veleliby

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Veleliby

U Železniční stanice Veleliby jsme pro společnost AB Facility a.s. ošetřovali 2ks Tilia cordata - Lípa srdčitá u těchto jedinců byl proveden bezpečnostní a redukční řez. Zároveň u jednoho znich byla instalována dynamická vazba Cobra + 4 t. Bio-odpad byl zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy.

Kácení dřevin - REWE GROUP nn Penny Market s.r.o.

Kácení dřevin - REWE GROUP nn Penny Market s.r.o.

Kácení a náhradní výsadba pro řetězec REWE GROUP nn Penny Market s.r.o. pobočka Brandýs nad Labem.

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Český Brod

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Český Brod

Pro společnost AB Facility, která spravuje objekty Českých drah, jsme ošetřovali dřeviny v Českém Brodě u Železničních Budov Českých drah. Zde byly ošetřeny 2ks Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior  kde byl zhotoven bezpečnostní a redukční řez. Zároveň jsme u jednoho z těchto jedinců z důvodu tlakového větvení instalovali vazbu dynamickou. Vazba byla bezpodmínečně nutná z hlediska bezpečnosti stromu. Dále jsme ošetřili redukcí koruny a bezpečnostním řezem 5ks Jírovec maďal - Aesculus hippocastanum. Bio-logický odpad - větve jsme zlikvidovali v souladu s platnými právními předpisy.

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Nymburk

AB Facility a.s. - České dráhy, ošetření dřevin - Nymburk

Na nádraží v městě Nymburk - místnička jsme ošetřovali 9ks Lípa srdčitá - Tilia cordata - U těchto jedinců jsme zhotovili bezpečnostní a redukční řez. U většiny dřevin představoval redukční řez odlehčení koruny z důvodu defektních tlakových větvení. U dvou jedinců byla instalována bezpečnostní dynamická vazba Cobra + 4 t. V tomto případě byly koruny stromů tvořeny dvěma kmeny, u kterých se problematické větvení vyskytovalo téměř těsně u země a vzhledem k mohutnosti stromu bylo zde rozlomení relativně vážným rizikem. Bio-odpad - větve byl zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy.

Ošetření dřevin - Lysá nad Labem

Ošetření dřevin - Lysá nad Labem

V Lysé nad Labem jsme na konci roku 2012 realizovali zdravotní řezy a obvodové redukce pro společnost A.S.A. spol. s.r.o. Jednalo se o 1ks Aesculus hippocastanum - jírovec maďal a 8ks Tilia cordata - lípa srdčitá. Dřeviny byly ošetřeny speciální stromolezeckou lanovou technikou.

Kácení dřevin - REIWAG Facility Services s.r.o.

Kácení dřevin - REIWAG Facility Services s.r.o.

Kácení dřevin Populus nigra - topol černý o obvodu ve výšce 130 cm nad zemí změřen 278 cm a Ailanthus altissima - pajasan žlaznatý o obvodu ve výšce 130 cm nad zemí změřen 155 cm, pro společnost REIWAG Facility Services s.r.o. u administrativních objektů HALL Office Park. Dřeviny byly káceny postuně za použití speciální stromolezecké lanové techniky. Pařezy byly seříznuty těsně nad zemín a na místě ponechány. Bio-logický odpad - větve jsme zlikvidovali v souladu s platnými právními předpisy. Následně byla zrealizována náhradní výsadba 1ks Acer platanoides - javor mléč o vel. 12-14cm která byla v souladu s ČSN.

1 2 > >>|