Arboristika

Třídit podle:
Ošetření dřevin - obec Dymokury

Ošetření dřevin - obec Dymokury

Město Dymokury, Ošetření dřevin - obvodové redukce, bezpečnostní řezy a kácení

Ošetření dřevin - Poděbradka a.s.

Ošetření dřevin - Poděbradka a.s.

Poděbradka a.s. - Arboristické zásahy - ošetření Populus sp.48ks Mochov

Kácení dřeviny - Evropsko-ruská banka, a.s.

Kácení dřeviny - Evropsko-ruská banka, a.s.

Pro Evropsko-ruskou banku, a.s. byl zhotoven dendrologický posudek, na jehož základě byl pokácen 1ks Ailanthus altissima - pajasan žlaznatý postupnou stromolezeckou technikou v átriu banky. Zároveň byla zrealizována náhradní výsadba 1ks lípa srdčitá - Tilia cordata vel. 12-14cm. Bio-odpad byl zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy.

ošetření dřevin Agana, a.s.

ošetření dřevin Agana, a.s.

Rizikové kácení a ošetření dřevin pro společnost Agana a.s. a Techo a.s.

Česká republika - Ministerstvo obrany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Kácení stromů letiště Chrudim CE 05-18-03 letiště Chrudim, CE 05-18-01 kasárna Kpt. Jaroše Chrudim, kde bylo pokáceno určených stromů v počtu 12 kusů, kmeny byly uloženy na předem stanoveném místě a ponechány objednateli, kmeny byly rozřezány na  metrové kusy, objem jednotlivých kusů byl určen z délky a jeho středové tloušťky, kmeny byly označeny nesmazatelnou značkou. Větve jsme zlikvidovali v souladu s platnými právními předpisy. Stromy se uřízly co nejnížeji nad terénem, max. nad povrchem a pařezy odfrézovaly a chemicky ošetřily proti výmladnosti. Celkem 3 stromy byly ošetřeny, kde bylo provedeno odstranění obrostu kmene, úprava větví na styku s budovami a provedeny byly také zdravotní řezy. Následně se zrealizovala náhradní výsadba v počtu 12 kusů Quercus robur ´Fastigiata Koster´ - dub letní.

Ošetření stromových a keřových pater - Dvory - Veleliby

Ošetření stromových a keřových pater - Dvory - Veleliby

Město Dvory - Veleliby, Ošetření stromových a keřových pater. Obvodové a redukční řezy Populus nigra.

Ošetření dřevin - Město Kunštát

Ošetření dřevin - Město Kunštát

Město Kunštát - Ošetření významných dřevin v Kunštátě a obnova stromořadí na náměstí Krále Jiřího. Předmětem zakázky bylo ošetření významných dřevin, včetně instalací bezpečnostních vazeb (některé jsou památkově chráněny) na území města Kunštátu – stromy u kulturního domu, v parčíku pod zámkem, na ulici Zámecká, lípa na ulici Lipka a lípa v místní části města – Sychotín, stromořadí na náměstí Krále Jiřího, které je jeho významnou součástí. Podrobněji byl rozsah předmětu zakázky patrný z projektové dokumentace zpracované Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D., autorizovaným krajinářským architektem.

Česká republika - Ministerstvo obrany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Kácení a výsadba dřevin - kas.6.října CE 04-10-01, kas. Jana Žižky CE 04-10-02, sklady letiště CE 04-10-03 Celkem se pokácelo 6 ks topolů o obvodu kmene 100 - a více cm, 26 ks topolů o obvodu kmene  160 - a více cm, 9 ks topolů o obvodu kmene 200 - a více cm  , prořez větvové části 1 ks modřínu opadavého za pomoci speciální stromolezecké techniky, likvidace větvového materiálu, vyřezání náletových dřevin, dodávka a vysázení 25 ks lip Tilia Cordata včetně ukotvení a osazení trub pro zálivku. Včetně frézování vozovky, zhotovení nových dvorců pro výsadby a asfaltování nové vozovky.

|<< < 1 2